Tin lành

Tại sao người theo đạo Tin Lành không ăn đồ cúng?

Việt Nam chúng ta có rất nhiều tôn giáo. Nếu nói ngoài Đạo Chúa ra thì không đúng hẳn. Nhưng phải nói ngoài Đạo Tin Lành ra thì nghi thức trong các tôn giáo ít nhiều đều có nghi lễ cúng kiến.

2331

Sự khác biệt mà người ta thấy rõ trong Đạo Tin lành với các tôn giáo khác, đó là người Tin Lành không cúng và cũng không ăn đồ cúng.

Chính vì thế mà trong gia đình có một người tin Chúa; thì sẽ thấy có sự phân rẽ, khó xử, vì những người trong gia đình không thông cảm cho. Hơn nữa, người không ăn đồ cúng, nếu gặp gia đình nào mặc cảm với Đạo Tin-lành, thì sẽ bị buộc rất nhiều tội khác nhau. Điều này đã gây nên một sự hiểu lầm trầm trọng đến nỗi người ta không hiểu tại sao Đạo Tin-lành lại có một thái độ coi thường tổ tiên ông bà hay là các thần của tôn giáo mà gia đình đang đặt niềm tin?

Muốn tìm kiếm sự sống là phải đi theo ý Chúa. ý Chúa và ý người thì hoàn toàn khác nhau. Ai đi theo ý Chúa thì sẽ lên thiên đàng, ai đi theo ý mình thì thiên đàng không có chỗ cho người đó. Vì Chúa phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7:21 đó là: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.”

Dù muốn theo Chúa hay không, điều quan trọng chúng ta cần rõ ràng giữa Lời Chúa và tôn giáo loài người, vì nó hoàn toàn khác nhau, dễ nhận biết. Sự khác biệt mà người ta nhìn thấy rõ nhất, đó là người theo Chúa không thờ cúng ông bà, cũng như thần tượng và cũng không bao giờ ăn đồ cúng, bất kỳ đồ cúng cho ai. Chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời theo y như ý muốn của Ngài mà thôi.

Tại sao người theo đạo Tin Lành không ăn đồ cúng?

Người theo Đạo Chúa không ăn đồ cúng của bất kỳ một tôn giáo nào, điều đó không có nghĩa là coi thường hay khinh rẻ, hoặc có ý chia rẽ trong tôn giáo. Về phương diện tôn giáo: thì mỗi con người đều có quyền chọn cho mình một tôn giáo thích hợp và bày tỏ tấm lòng của mình một cách tự do với những gì tôn giáo mình đã dạy bảo. Người được tôn giáo dạy bảo thì cứ làm theo tiêu chuẩn của tôn giáo mình. Còn người theo đạo tin lành thì cứ phải giữ lấy tiêu chuẩn của đạo là những lời đức chúa trời đã dạy trong kinh thánh.

Vấn đề không ăn đồ cúng, chẳng phải là một điều luật của giáo hội Tin Lành mà là mệnh lệnh của đức chúa trời. Cho nên đừng có vị lãnh đạo tinh thần nào nhân danh quyền hạn để cho tín hữu được phép ăn đồ cúng, hoặc đồ đã nấu cho đám giỗ còn ở trong nồi, rồi tuyên bố là để phù hợp với thế gian. Vậy chẳng khác nào người đó cho Lời Chúa đã lỗi thời rồi chăng? Chân lý của Đức Chúa Trời mãi-mãi không hề thay đổi. Chân lý không phải chỉ mới có, nhưng đã có từ lâu đời. Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Y-sơ-ra-ên một cách rất rõ ràng ở trong Thánh Kinh sách Xuất-Ê-díp-tô-ký 34:15 “Hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng.“

Ai cũng đồng ý rằng: khi mình cúng kiến tổ tiên hay ông bà, thì nhìn chung điều đó bày tỏ tấm lòng đạo đức biết ơn những người đã có công sanh ra mình hay là biểu lộ tấm lòng biết ơn với những người có công đã khuất. Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc, cũng chỉ vì chúng ta không hiểu thêm được những sự sâu xa trong thế giới vô hình, cho nên không thấy một sự thật vô cùng nguy hiểm của nó.

Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng con người và đang cầm quyền cai quản cả vũ trụ, cũng là Đấng đã phạt Sa-tan, là kẻ cầm đầu ma qủi trên đất. Ngài đã phán rõ cho người theo Chúa biết rằng: Đồ cúng cho những người đã chết bất kỳ là ai, thì linh hồn những người đó không bao giờ có hiện diện để chứng cho người làm điều đó, mặc dù chúng ta nghĩ là tốt, nhưng đâu có ai hiểu được mưu mô của ma quỷ? Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được bộ mặt thật của nó. Cho nên mỗi khi người ta cúng, thì ma qủy sẽ lợi dùng lòng tốt của những người không biết, cho nên nó hưởng điều đó, chứ ông bà ai đó hay những người đã chết không ai có thể về được đâu mà hy vọng. Trong Thánh kinh sách Truyền-đạo 12:7 Lời Chúa cho biết “Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” Chính vì lẽ đó mà Chúa cấm người tin Chúa không được ăn những gì mà ma qủy đã chiếm hữu. Vì người tin Chúa có Chúa ngự ở trong phần tâm linh.

Đó là lời dạy của Chúa, Đấng dựng nên con người, chứ không phải giáo hội Tin Lành nào dạy cả. Và điều này chỉ dành riêng cho người tín hữu chứ không ảnh hưởng đến người không theo Chúa trong mọi tôn giáo.Trong Thánh kinh sách I Cô-rinh-tô 8:4 Lời Chúa cho biết: “Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.”

Kể cả những người không theo Đạo Chúa nhưng có lòng kính thờ Trời cúng cho Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 10:20 “Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ.”

Khi một người đã tin Chúa, thì huyết quyền năng vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã biến hoá và làm cho người đó sạch hết mọi tội lỗi, tấm lòng người đó đã được Chúa ngự trị, trở nên người thánh của Đức Chúa Trời, cho nên khi ăn đồ cúng thì con người trở nên ô uế. Đạo của Chúa không làm cho con người phân rẽ nhau. Nhưng giúp nhau để tìm hiểu những điều trong thế giới vô hình, mà có một số phương diện thuộc quyền lực tối tăm, người không tin Chúa không thể hiểu nổi, vì Sa-tan đã che đây một sự thật vô cùng kinh khủng, khiến chết hàng tỷ người hiện đang sống trên đất.

Nếu ai muốn đi đúng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì Lời của Chúa sẽ soi sáng, và dẫn đường cho con người học biết về thế giới vô hình để con người tránh âm mưu thâm độc của Sa-tan mà thoát ra. Amen!

4.13 ( 8 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Khái quát về đạo Tin Lành

26/03/2021 20:11 2318

Cơ Đốc nhân là gì?

29/04/2021 16:20 2155

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm