Tứ Phủ Thánh Mẫu

Sự tích Cô Tư Tây Hồ

11/09/2021 09:00 23

Cô Tư Tây Hồ hay còn có tên gọi khác là Cô Tứ Tổng Tây Hồ thuộc hàng Tứ Phủ Thánh Cô, sau Cô Bơ Thoải và trước Cô Năm Suối Lân.

Đền Quan Hoàng Chín ở Nghệ An

10/09/2021 09:00 22

Đền Quan Hoàng Chín hay còn gọi là Đền Ông Chín Cờn, hay Đền Cờn Ngoài thuộc xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Kinh chữ hiếu

06/09/2021 09:00 32

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh chữ hiếu dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.

Quần thể di tích tâm linh Phủ Dầy

04/09/2021 09:00 37

Phủ Dầy là một quần thể di tích tâm linh nằm tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nơi đây gắn liền đến sự giáng sinh lần thứ hai của mẫu Liễu Hạnh.

Kinh Thánh Chầu

01/09/2021 09:00 42

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh Thánh Chầu dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Tứ Phủ Chầu Bà.

Kinh Sơn Trang

31/08/2021 09:23 46

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh Sơn Trang dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Bà Chúa Sơn Trang.

Kinh Trần Triều

27/08/2021 09:00 62

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh Trần Triều dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Đức Thánh Trần.

Kinh Cậu Hoàng

26/08/2021 09:00 59

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh Cậu Hoàng dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Thánh Cậu.