Tứ Phủ Thánh Mẫu

Hát văn và hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu

24/11/2021 09:00 10

Hát văn là gì? Hầu đồng là gì? Có vai trò gì và phát triển như thế nào trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ tại Việt Nam.

Sắm lễ, văn khấn Tứ Phủ Công Đồng

22/11/2021 09:00 15

Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng hay gọi tắt là văn khấn Tứ phủ là một khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt.

Nghi thức tiến mã lục bộ nhà Trần

21/11/2021 09:00 18

Khi nói đến tục thờ nhà Trần không thể không nhắc tới nghi thức tiến mã lục bộ. Đây là nghi thức quan trọng dành cho các thanh đồng có căn nhà Trần.

Sự tích Quan Hoàng Lục – An Biên tướng quân

20/11/2021 09:00 20

Quan Hoàng Lục là vị quan hoàng thứ sáu thuộc hàng Thập Vị Quan Hoàng, ngài là con trai thứ sáu của vua Cha Bát Hải Động Đình.

Sự tích Quan Hoàng Năm – tướng quân Hoàng Công Chất

19/11/2021 09:00 24

Quan Hoàng Năm hay còn được gọi là Quan Hoàng Ngũ, là vị Quan Hoàng thứ 5 thuộc hàng Tứ phủ Quan Hoàng trong Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Cậu Hoàng Cả – Vị Thánh Cậu thứ nhất trong hàng Tứ phủ Thánh Cậu

18/11/2021 09:00 24

Cậu Hoàng Cả là vị Thánh Cậu xuất thân hoàng tộc chốn thiên cung, được Vua Cha cử xuống hạ giới phù dân vệ quốc và về trời khi tuổi còn niên thiếu.

Hệ thống các vị thánh trong Công đồng Trần Triều

17/11/2021 09:00 26

Bài viết này nói về hệ thống các vị thánh đang được thờ phụng tại đền điện Trần Triều trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần của người Việt.

Cô Bé Thạch Bàn là ai, được thờ ở đâu?

16/11/2021 09:00 33

Cô Bé Thạch Bàn là một trong những tiên cô bản đền bản cảnh, cô không thuộc hàng chính thống trong hệ thống thần linh Tứ Phủ.