Phật giáo

Thiền sư Từ Đạo Hạnh là ai?

28/04/2023 10:00 85

Từ Đạo Hạnh (1072 – 1116), tục gọi là Đức Thánh Láng, là một thiền sư thời nhà Lý được tôn lên cả ba ngôi chí kính là Thánh - Phật - Vua.

Lời Phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

27/04/2023 15:00 209

Phật dạy rằng cuộc sống hạnh phúc không phải đến từ những điều vật chất bên ngoài, mà là do tâm hồn bên trong chúng ta được an lạc, yên tĩnh và hài hòa.

Ca ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm

16/03/2023 14:00 172

智慧弘深大辨才 端居波上絕塵埃 祥光爍破千生病 甘露䏻傾萬劫災 翠柳拂開金世界 紅蓮涌出玉樓臺 我今稽首焚香讃 願向人間應現來 南無觀世音菩薩 Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai Tường quang thước phá thiên sinh bệnh Cam lộ năng khuynh vạn kiếp tai Thúy liễu phất khai kim thế giới Hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài Ngã kim khể thủ […]

Phương pháp thiền định của Đức Phật

16/03/2023 07:00 183

Theo truyền thống Phật giáo, Đức Phật đã dạy nhiều loại thiền định khác nhau để giúp con người thoát khỏi đau khổ và đạt được sự giải thoát.

Những câu châm ngôn Phật dạy về cuộc sống

08/03/2023 15:00 310

Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, với triết lý châm ngôn về cuộc sống đầy sâu sắc và phong phú.

Những câu chuyện Phật dạy về cuộc sống

08/03/2023 07:00 273

Những câu chuyện Phật dạy về cuộc sống dạy cho chúng ta những bài học về cuộc sống và cách sống đúng đắn, có ý nghĩa rất sâu sắc và cần thiết cho mọi người.

Phật dạy về lời nói

07/03/2023 17:00 256

Phật giáo dạy rằng lời nói được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thực hành giáo lý và đạt được sự giải thoát.

Lời Phật dạy về tĩnh tâm

07/03/2023 13:00 243

Tĩnh tâm là một phương pháp quan trọng trong đạo Phật để rèn luyện tâm hồn và đạt được sự giải thoát khỏi chuỗi kiếp nạn.

Lời Phật dạy về cuộc sống vô thường

07/03/2023 11:00 189

"Cuộc sống vô thường" (Sanskrit: Anicca) là một khái niệm cơ bản trong đạo Phật, nó chỉ sự thật rằng mọi thứ đều đang thay đổi và không cố định.

Lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên

06/03/2023 11:00 212

Theo lời Phật dạy, cuộc sống an nhiên là một trong những mục tiêu cao nhất trong việc tu hành và trở thành người có đạo đức tốt.