Phật giáo

Sắm lễ, văn khấn ban Đức Chúa Ông trong chùa

20/10/2021 09:00 92

Đức Ông gọi đầy đủ là Đức Chúa Ông, một trong những vị Thần được thờ phụng tại đền, chùa. Đức Ông được thờ ở bên phải của ban Tam Bảo.

Các lễ hội của Phật giáo Việt Nam trong năm

17/10/2021 09:00 102

Phật giáo Việt Nam thường tổ chức những lễ hội gì trong năm? Có những lễ nào quan trọng? Hãy cùng Văn Hóa Tâm Linh đi tìm hiểu xem nhé.

Vấn đề nhân vị trong đạo Phật

27/09/2021 09:00 137

Nói “nhân vị” tức là chìu theo một danh từ của thời đại. Ðáng lẽ ra, phải nói “vấn đề địa vị con người” trong đạo Phật.

Vấn đề nguyên nhân đầu tiên trong đạo Phật

26/09/2021 09:00 138

Vấn đề nguyên nhân đầu tiên là một vấn đề thường làm cho con người ta thắc mắc nhất.

Vấn đề linh hồn trong đạo Phật

25/09/2021 09:00 139

Ðạo lý luân hồi thường được người ta hiểu một cách nông cạn. Hầu hết mọi người khi nghe hai tiếng Luân Hồi đều nghĩ đến một sự tiếp nối sinh hoạt trong nhiều xác thân của một chiếc linh hồn cố định.

Vấn đề tâm vật trong đạo Phật

24/09/2021 09:00 151

Ðạo Phật chủ trương nhất nguyên hay đa nguyên, duy tâm hay duy vật?

Những ngày ăn chay theo đạo Phật

23/09/2021 09:00 154

Bài viết này Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ với độc giả về quy định những ngày ăn chay trong đạo Phật.

Ý nghĩa Quy y Tam bảo

21/09/2021 09:00 135

Một người phát nguyện tín ngưỡng theo đạo Phật, xin thụ phép Tam quy trước Tam bảo thì được gọi là tín đồ đạo Phật.