Phong tục - Tập quán - Lễ Hội

Phật giáo

Công giáo

Tìm hiểu hoạt động của dòng tu trong giáo hội Công giáo

13/12/2022 09:00 117

Dòng tu là một tổ chức, trong đời sống của Giáo hội Công Giáo, được thành lập do những người tự nguyện sống chung với nhau trong một cộng đoàn.

Tin lành

Hội thánh là gì?

Nhiều người ngày nay hiểu hội thánh như là một toà nhà. Điều này không phải là sự hiểu biết hội thánh theo nghĩa của Kinh thánh.

19/09/2022 15:00 316

Tứ Phủ Thánh Mẫu

Thiện Đạo Quốc Mẫu là ai?

29/09/2022 15:00 249

Thiện Đạo Quốc Mẫu là thê thiếp của An Sinh vương Trần Liễu, một tông thất vương công thuộc hoàng tộc nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

Tử vi phong thủy

Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2023 - Nữ mạng

39 giây trước 1

Xem tử vi tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng năm 2023 cho thấy năm nay bản mệnh dễ vướng phải thị thi, đối mặt với hạn hao tài tốn của.

Cao đài

Tiểu sử Ngài Lê Văn Trung (Quyền Giáo Tông)

01/09/2022 15:00 269

Quyền Giáo tông Lê Văn Trung (1876-1934), thánh danh là Thượng Trung Nhựt, là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng tới sự phát triển của đạo Cao Đài.

Bài viết mới
Xem thêm