Công giáo

Lời cầu nguyện cho ngày mới

26/04/2023 11:00 138

Lời cầu nguyện giúp cho chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp, mang lại cho chúng ta sự tĩnh tâm và trầm lắng trước khi bắt đầu một ngày mới.

Lời cầu nguyện cho người chết được siêu thoát

26/04/2023 09:00 124

Lời cầu nguyện cho người chết là một việc làm tốt và ý nghĩa, giúp cho họ được siêu thoát khỏi khổ đau và chuyển hướng sang một cuộc sống mới.

Lời cầu nguyện bình an cho gia đình, người thân

26/04/2023 07:00 142

Chúng ta hãy cầu nguyện cho bình an và sự che chở của Chúa dành cho gia đình và người thân của chúng ta. Xin Chúa đem lại niềm an ủi và hy vọng.

Chúa Giêsu có những đức tính gì?

16/04/2023 11:00 141

Chúa Jesus được miêu tả với nhiều đức tính và hành động khác, tùy thuộc vào các tác phẩm và phép lạ cụ thể nêu ra trong các kinh thánh khác nhau.

Ý Nghĩa Của Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

15/04/2023 09:00 137

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là một khía cạnh quan trọng của đức tin Công giáo và có ý nghĩa sâu sắc đối với các tín hữu.

Đức Mẹ Maria là ai?

07/04/2023 09:00 171

Người Công giáo hướng về Đức Mẹ Maria để được hướng dẫn, bảo vệ và an ủi, và nhiều lời cầu nguyện và lòng sùng kính được dành cho Mẹ Maria.

Lễ Thánh Gia Thất

05/04/2023 08:00 134

Lễ Thánh Gia Thất là một cử hành phụng vụ Công giáo nhằm tôn vinh Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

04/04/2023 18:00 136

Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội là một ngày lễ Công giáo kỷ niệm niềm tin rằng Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, được sinh ra không có vết nhơ của tội nguyên tổ.

Chúa Nhật I Mùa Vọng

04/04/2023 16:00 156

Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng là một ngày lễ Kitô giáo đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Vọng, là thời gian chuẩn bị và mong chờ cử hành Lễ Giáng Sinh.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

04/04/2023 14:00 120

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một nghi thức tôn giáo và văn hóa quan trọng đối với người Công giáo Việt Nam trên khắp thế giới.