Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Khái quát về Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

17/05/2022 19:00 1215

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn là một tôn giáo nội sinh do ông Nguyễn Ngọc An sáng lập vào năm 1915 tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.