Tin lành

Thiền định Cơ đốc là gì?

07/10/2021 09:00 123

Thiền định Cơ đốc là gì và các tín hữu cần phải thiền định như thế nào? Thật không may khi từ "thiền định" có thể mang ý nghĩa của một cái gì đó huyền bí.

Cơ cấu tổ chức và hàng giáo phẩm trong đạo Tin Lành

13/09/2021 09:00 169

Đạo Tin lành là một dòng của đạo Kitô; là tôn giáo được tách ra từ đạo Công giáo, song đạo Tin lành không lập ra một tổ chức giáo hội mang tính chất phổ quát toàn đạo như đạo Công giáo.

Tại sao người theo đạo Tin Lành không ăn đồ cúng?

19/08/2021 09:13 246

Việt Nam chúng ta có rất nhiều tôn giáo. Nếu nói ngoài Đạo Chúa ra thì không đúng hẳn. Nhưng phải nói ngoài Đạo Tin Lành ra thì nghi thức trong các tôn giáo ít nhiều đều có nghi lễ cúng kiến.

Lãnh đạo Cơ Đốc giáo là gì?

28/06/2021 09:00 376

Một nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo là gì? Một nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo nên làm gì?

Nhận biết ý muốn của Chúa

02/05/2021 09:29 0

Nhận biết ý muốn của Chúa là điều quan trọng. Chúa Giê-xu nói rằng người thân thật sự của Ngài là những ai biết và làm theo ý muốn của Cha: “” (Mác 3:35).

Những điều cấm kỵ của Đạo Tin lành vào lễ Giáng sinh

01/05/2021 09:00 524

Những điều mà một người theo đạo Tin lành không được phép làm vào dịp giáng sinh vì đó là những điều cấm kỵ.

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

30/04/2021 09:00 400

Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên, không phải Cơ Đốc nhân.

Cơ Đốc nhân là gì?

29/04/2021 16:20 464

Cơ Đốc nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê Xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê Xu”.