Baha’i giáo

Đạo Baha’i thờ ai?

12/02/2023 10:00 678

Người Baha'i tôn thờ Thượng Đế duy nhất, người được coi là nguồn gốc của mọi tạo vật và là thực tại cơ bản đằng sau vũ trụ.

Tín ngưỡng Baha’i

12/02/2023 08:00 702

Tín ngưỡng Baha'i là một tôn giáo độc thần được thành lập vào thế kỷ 19 ở Ba Tư (nay là Iran).

Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i

09/07/2022 17:00 792

Bầu cử Baha'i là một thể thức bầu cử tâm linh mang tính chất thiêng liêng thánh thiện, khác biệt với thể thức bầu cử ở ngoài đời.

Tháng Trai giới và Thánh Lễ Naw-Ruz của tín đồ Baha’i

09/07/2022 07:00 808

Cộng đồng Baha’i giáo chào đón năm mới vào mùa xuân sau khi kết thúc kỳ Trai giới - tháng chay.

Khái quát về tôn giáo Baha’i tại Việt Nam

20/04/2022 11:00 1242

Sự hình thành, phát triển và quá trình du nhập của tôn giáo Baha’i vào Việt Nam. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và cơ cấu tổ chức của tôn giáo Baha’i.