Bửu Sơn Kỳ Hương

Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là đạo gì?

04/07/2022 11:55 1211

Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là tôn giáo đầu tiên ra đời ở Việt Nam, chứ không phải du nhập từ nước ngoài vào như các tôn giáo khác.

Giai thoại về Đức Phật Thầy Tây An và “thập nhị hiền thủ”

25/05/2022 09:03 1411

Trên đường vân du Sau khi rời làng Tòng Sơn, Đức Phật Thầy Tây An (tên thật là Đoàn Minh Huyên (1807- 1856), quê ở tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đến vùng Bảy Núi, An Giang lập làng dưới chân núi Két. Ông là một […]

Quan niệm về học Phật tu Nhân của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương

20/05/2022 13:00 1215

Mặc dù kế thừa nhiều nội dung từ Phật giáo, nhưng giáo lý đạo Bửu Sơn Kỳ Hương lại không diễn giải cao siêu, trừu tượng, mà đơn giản đi rất nhiều.

Quan niệm Tứ ân của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương

20/05/2022 11:00 990

Tứ ân là căn cốt giáo lý của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương được ông Đoàn Minh Huyên kế thừa từ Phật giáo, nhưng đã Việt hóa nội dung và tên gọi để cho người dân hiểu rõ hơn.

Điểm giống nhau giữa đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa

20/05/2022 09:00 1311

Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời năm 1849 và đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ra đời năm 1867 là hai tôn giáo nội sinh trên vùng đất An Giang dưới triều Nguyễn, được xếp vào giai đoạn đầu trong dòng chảy các tôn giáo bản địa ở Nam Bộ.

Khái quát về đạo Bửu sơn kỳ hương ở Việt Nam

17/05/2022 13:00 1406

Bửu Sơn Kỳ Hương hay đạo Lành là một giáo phái có ảnh hưởng lớn đến lịch sử và chính trị tại Nam Kỳ (Việt Nam) từ giữa thế kỷ 19.