Bà la môn

Sự dị biệt giữa Phật giáo và Bà-la-môn giáo

31/05/2022 19:00 1185

Sự dị biệt (sự khác biệt) giữa Phật giáo và Bà-la-môn giáo là gì? Hãy cùng Vanhoatamlinh.com đi tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Điểm tương đồng giữa học thuyết Bà-la-môn và đạo lý Phật giáo

31/05/2022 17:00 1042

Học thuyết Bà-la-môn và đạo lý Phật giáo có những điểm tương đồng nào? Hãy cùng Vanhoatamlinh.com đi tìm hiểu trong bài viết này.

Bà-la-môn là gì? Đạo Bà-la-môn ra đời khi nào?

31/05/2022 15:00 1565

Bà-la-môn là gì? Bà-la-môn (zh. 婆羅門, sa., pi. brāhmaṇa) là danh từ chỉ một đẳng cấp, một hạng người tại Ấn Độ. Thuộc về đẳng cấp Bà-la-môn là các tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lĩnh đạo tôn giáo. Dân chúng Ấn Độ rất tôn trọng đẳng cấp này. Đạo Bà-la-môn ra […]

Có phải Phật giáo Đại thừa là Bà la môn giáo?

31/05/2022 13:00 1114

Có người nói rằng Phật Giáo Đại Thừa là Bà La Môn Giáo, là tà ma ngoại đạo. Thật ra lời nói này không có gì mới lạ, nó đã có từ thời xưa.

Mối liên hệ giữa Phật giáo với Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo

24/04/2022 11:00 1459

Vào tháng 12-1999, nhiều nhà nghiên cứu về Ấn Độ giáo từ các miền khác nhau trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Đô, Bỉ và Hoa Kỳ... gặp nhau tại New Delhi để thảo luận về vấn đề Phật giáo có liên quan đến Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo hay không?

Đạo Bà la môn ở Việt Nam hiện nay

23/04/2022 08:20 1598

Bà la môn giáo ra đời khi nào? Đạo Bà la môn thờ ai? Đạo Bà la môn phát triển ra sao và hoạt động như thế nào tại Việt Nam?