Minh sư đạo

Đạo Minh Sư ở Hội An, tỉnh Quảng Nam

13/07/2022 17:34 940

Đạo Minh Sư tên gọi đầy đủ là Giáo hội Phật đường Nam tông. Minh Sư là gốc của 5 ngành đạo gồm: Minh Sư, Minh Lý, Minh Đường, Minh Thiện, Minh Tân.

Khái quát về Minh sư đạo (Phật đường Nam Tông) tại Việt Nam

18/05/2022 09:00 1627

Minh Sư đạo tên đầy đủ là Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo. Giáo hội đã được công nhận là tổ chức giáo tại Việt Nam vào năm 1920.