Mặc môn

Sự khác biệt giữa Mặc Môn và Công Giáo

18/05/2022 13:00 1431

Đạo Mặc Môn có được coi là Kitô giáo hay không? Đây là câu hỏi, là một vấn đề được nhiều người bàn luận, chưa tìm được câu trả lời.

Khái quát về Giáo hội Mặc Môn (Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky-tô)

18/05/2022 11:00 1540

Giáo hội Mặc Môn tên thường gọi của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky-tô, ngoài ra còn có tên gọi khác là Móoc Mông-Mormon.