Hồi giáo

Hồi giáo là gì? Người Hồi giáo tin gì, thờ ai?

16/09/2022 07:00 175

Hồi giáo là một hệ thống tôn giáo bắt đầu từ thế kỷ thứ bảy bởi Muhammad. Người Hồi giáo làm theo lời dạy của Kinh Cô-ran và cố gắng giữ Ngũ trụ.

Một số quy định của người Hồi giáo

17/06/2022 11:00 366

Đạo Hồi không thờ tượng thần vì đạo Hồi cho rằng thánh Ala là chúa duy nhất của vũ trụ, ngoài ra không có chúa nào khác cả.

Thánh đường Hồi giáo tại TP. Hồ Chí Minh

28/05/2022 17:00 390

Thánh đường Hồi giáo tại thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội và tâm linh của cộng đồng Hồi giáo nơi đây.

Tín ngưỡng của người Chăm Hồi giáo tại TP. Hồ Chí Minh

28/05/2022 15:00 368

Cộng đồng người Chăm ở Nam Bộ nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng theo Hồi giáo hay còn gọi là đạo Islam chỉ tôn thờ thánh Allah.

Khái quát về Hồi giáo ở Việt Nam

20/04/2022 13:00 519

Quá trình du nhập và phát triển của Hồi giáo (đạo Hồi) tại Việt Nam ra sao? Tổ chức và hoạt động của Hồi giáo ở Việt Nam hiện nay.