Hồi giáo

Hồi giáo Shia

03/05/2023 09:00 609

Hồi giáo Shia tôn sùng và tìm kiếm lãnh đạo từ dòng dõi của Ali ibn Abi Talib, vị hầu tước đầu tiên của Islam và vợ ông, Fatima, con gái của Muhammad.

Hồi giáo Sunni

03/05/2023 07:00 604

Hồi giáo Sunni là một trong hai nhánh chính của Hồi giáo, cùng với Hồi giáo Shia. Theo ước tính, khoảng 85-90% người Hồi giáo trên toàn thế giới là Sunni.

Phong tục cưới hỏi của người Hồi giáo

13/02/2023 13:00 854

Phong tục và truyền thống ở đám cưới của người Hồi giáo khác nhau giữa các nền văn hóa và quốc gia khác nhau.

Những điều cấm kỵ của đạo Hồi

13/02/2023 09:00 1398

Trong Hồi giáo, có một số điều cấm hoặc những điều được coi là bị cấm hoặc không được phép làm. Đây là những điều mà người theo đạo Hồi cần ghi nhớ.

Kinh Qur’an

13/02/2023 07:00 689

Kinh Qur'an là một văn bản tôn giáo trung tâm trong Hồi giáo và được người Hồi giáo coi là lời nói theo nghĩa đen của Chúa (Allah) như đã được tiết lộ cho Nhà tiên tri Muhammad.

Nhà tiên tri Muhammad – Người sáng lập đạo Hồi

12/02/2023 20:00 840

Nhà tiên tri Muhammad (570CN - 632CN) là người sáng lập đạo Hồi (Hồi giáo), một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 1,8 tỷ tín đồ.

Sự ảnh hưởng của Hồi giáo

12/02/2023 18:00 822

Hồi giáo là một tôn giáo độc thần được thành lập vào thế kỷ thứ 7 bởi nhà tiên tri Muhammad ở bán đảo Ả Rập.

Hồi giáo cực đoan là gì?

12/02/2023 16:00 794

"Hồi giáo cực đoan" là một thuật ngữ dùng để mô tả một hệ tư tưởng chính trị tìm cách thúc đẩy cách diễn giải đạo Hồi một cách bảo thủ và nghiêm khắc.

Cuộc sống của phụ nữ Hồi Giáo hiện nay

12/02/2023 14:00 678

Một số phụ nữ Hồi giáo chọn theo lối sống bảo thủ hơn và ăn mặc giản dị, trong khi những người khác có thể chọn lối sống hiện đại hơn.

Hôn nhân của người Hồi giáo

12/02/2023 12:00 793

Hôn nhân Hồi giáo là một hợp đồng tôn giáo và xã hội giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trong đạo Hồi.