Minh lý đạo

Sự thật ít biết về loại lịch Tam Tông Miếu ở Sài Gòn trước 1975

13/07/2022 17:13 879

Tam Tông Miếu ở ngay trung tâm Sài Gòn đã gần một thế kỷ, nơi đây là địa điểm đã cho ra đời loại lịch Tam Tông Miếu trước năm 1975.

Khái quát về Minh Lý đạo – Tam tông miếu

16/05/2022 15:00 1368

I. Ngày chính thức Khai Đạo Đạo Minh Lý khai ngày 27 tháng 11 năm Giáp Tý, nhằm ngày 23-12-1924. Theo âm lịch, Đạo Minh Lý khai, chẳng những trùng vào năm Tý, mà tháng, ngày, giờ cũng đều thuộc Tý cả. – Năm Giáp Tý (1924). – Tháng Bính Tý là tháng 11. – […]