Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

Các hoạt động của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

11/02/2022 13:00 1323

Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, hoạt động từ thiện xã hội của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam trong những năm gần đây ra sao?

Hệ thống chức sắc, chức việc của Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

10/02/2022 20:00 1003

Hệ thống chức sắc của Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam và chức việc của Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam có trong bài viết này.

Giáo lý, giáo luật và giáo lễ của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

10/02/2022 18:00 1237

Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam là một giáo hội chính thống ở nước ta vì vậy phải có giáo lý, giáo luật và giáo lễ rõ ràng.

Sự ra đời và phát triển của Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

10/02/2022 13:00 1284

Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam ra đời khi nào, do ai sáng lập và phát triển ra sao, có được công nhận ở Việt Nam không?