Tin lành

Đức Chúa Trời tha thứ, vậy chúng ta có thể không?

Kinh Thánh nói rất nhiều về sự tha thứ, cả sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho những con người tội lỗi lẫn sự tha thứ mà con người nên dành cho nhau.

584

Nhưng chúng không phải là hai vấn đề riêng biệt, không liên quan về sự tha thứ; đúng hơn là chúng được liên kết với nhau. Sự thân mật với Chúa và sự thanh tẩy hàng ngày phụ thuộc vào sự tha thứ của chúng ta đối với người khác (Ma-thi-ơ 6:12; 18:35), và sự tha thứ của chúng ta đối với người khác là được làm gương và là một ví dụ về sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta (Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:13). Vì vậy, câu hỏi này là một trong những câu hỏi quan trọng.

Chúng ta cần nỗ lực để hiểu sự tha thứ của Chúa dành cho chúng ta nếu chúng ta muốn sẽ tha thứ cho người khác theo cách phản ánh sự tha thứ của Chúa. Đáng buồn thay, trong những thập kỷ gần đây, từ sự tha thứ đã mang một ý nghĩa về “tự do tâm lý”, thay vì tự do khỏi tội lỗi, và điều này đã mang đến vài sự nhầm lẫn về toàn bộ khái niệm về ý nghĩa của việc tha thứ.

Đúng là sự tha thứ mà Chúa dành cho chúng ta là có điều kiện khi chúng ta thú nhận tội lỗi và ăn năn. Xưng tội liên quan đến việc đồng ý với Chúa về tội lỗi của chúng ta, và sự ăn năn đòi hỏi phải thay đổi suy nghĩ liên quan đến thái độ hoặc hành động sai trái và thay đổi hành vi thể hiện sự sẵn sàng từ bỏ tội lỗi thực sự. Tội lỗi vẫn được không tha thứ trừ khi nó được xưng tội và ăn năn (xem I Giăng 1:9; Công vụ 20:21). Mặc dù điều này có vẻ là một điều kiện khó khăn cho sự tha thứ, nhưng nó cũng là một phước lành và lời hứa tuyệt vời. Xưng tội không phải là một hành động tự lên án mà là tìm kiếm sự chu cấp của Chúa về phương thuốc cho tội lỗi trong sự tha thứ thông qua Đấng Christ.

Yêu cầu của Chúa là chúng ta xưng nhận và ăn năn tội lỗi không có nghĩa là Chúa không sẵn lòng hoặc không sẵn sàng tha thứ. Ngài đã hoàn thành mọi việc từ phía Ngài để tạo điều kiện cho sự tha thứ cho chúng ta. Tấm lòng của Ngài sẵn sàng, không muốn bất cứ ai bị chết mất (II Phi-e-rơ 3:9), và Ngài đã đi đến những chỗ cực đoan nhất có thể tưởng tượng để chu cấp những phương tiện mà Ngài có thể tha thứ cho chúng ta. Bởi vì sự hy sinh của Đấng Christ trên thập giá, nên Chúa sẵn lòng ban cho chúng ta sự tha thứ đó.

Thánh Kinh nói hãy tha thứ cho người khác như chúng ta đã được tha thứ (Ê-phê-sô 4:32) và yêu thương nhau như chúng ta được yêu (Giăng 13:34). Chúng ta nên sẵn lòng và sẵn sàng mở rộng sự tha thứ cho bất cứ ai đến với chúng ta thú nhận tội lỗi của mình và ăn năn hối cải (Ma-thi-ơ 6:14-15; 18:23-35; Ê-phê-sô 4:31-32; Cô-lô-se 3:13). Đây không chỉ là một nghĩa vụ, mà nó nên là niềm vui của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự biết ơn sự tha thứ của chính mình, thì chúng ta không nên do dự trong việc ban sự tha thứ cho một người phạm tội ăn năn, ngay cả khi anh ta sai lầm và hối lỗi nhiều lần. Rốt cuộc, chúng ta cũng vậy, tội lỗi hết lần này đến lần khác và chúng ta biết ơn vì Chúa tha thứ cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài với một tấm lòng xưng tội thực sự.

Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi: chúng ta có nên tha thứ cho một người không thú nhận tội lỗi của mình và không ăn năn không? Để trả lời đúng, thuật ngữ sự tha thứ cần một số giải thích. Đầu tiên, tha thứ không phải là:

Tha thứ không giống như sự nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là chịu đựng một cách kiên nhẫn một sự khiêu khích, nhẹ nhàng bỏ qua, hoặc duy trì sự tự chủ khi đối mặt với sự thất vọng. Sự nhẫn nhịn khiến chúng ta phải cân nhắc hành động hay thái độ tội lỗi của ai đó với tình yêu, sự khôn ngoan và sự sáng suốt và chọn không đáp trả lại. Kinh Thánh sử dụng nhiều từ khác nhau cho phẩm chất này: kiên nhẫn, nhịn nhục, chịu đựng và dĩ nhiên là nhẫn nhịn (xem Châm ngôn 12:16; 19:11; I Phi-e-rơ 4:8).

Tha thứ cũng không có nghĩa là quên. Chúa không bị mất trí nhớ về tội lỗi của chúng ta. Ngài nhớ rất rõ; tuy nhiên, đó không phải là một điều đáng nhớ để lên án chúng ta (Rô-ma 8:1). Vua Đa-vít ngoại tình và Áp-ra-ham nói dối — những tội lỗi này luôn được ghi chép lại trong Kinh Thánh. Chúa rõ ràng không “quên” chuyện về họ.

Tha thứ không phải là loại bỏ tất cả các hậu quả. Ngay cả khi chúng ta được Đấng Christ tha thứ, thì chúng ta vẫn có thể phải chịu hậu quả tự nhiên của tội lỗi của mình (Châm ngôn 6:27) hoặc đối mặt với kỷ luật của một Cha Thiên Thượng yêu thương (Hê-bơ-rơ 12:5-6).

Tha thứ không phải là một cảm giác. Đó là một cam kết để tha thứ cho người phạm tội. Cảm giác có thể hoặc không thể đi kèm với sự tha thứ. Cảm giác cay đắng chống lại một người có thể phai mờ theo thời gian mà không có sự tha thứ nào được đưa ra.

Tha thứ không phải là hành động riêng tư, đơn độc của một tấm lòng cá nhân. Nói cách khác, sự tha thứ liên quan đến ít nhất hai người. Đây là nơi xưng tội và ăn năn tỏ ra. Sự tha thứ không chỉ là về những gì xảy ra trong tấm lòng của người bị xúc phạm, mà đó là một giải quyết giữa hai người.

Tha thứ không ích kỷ; nó không được thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân. Chúng ta không tìm cách tha thứ cho những lợi ích riêng của chúng ta hoặc để giảm bớt căng thẳng. Chúng ta tha thứ vì tình yêu của Chúa, tình yêu của những người hàng xóm và lòng biết ơn về sự tha thứ của chính chúng ta.

Tha thứ không phải là sự phục hồi tự động của niềm tin. Thật sai lầm khi nghĩ rằng tha thứ cho người phối ngẫu bị ngược đãi hôm nay thì có nghĩa là sự ly thân sẽ chấm dứt vào ngày mai. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều lý do để nghi ngờ những người đã chứng tỏ mình không đáng tin (xem Lu-ca 16:10-12). Việc xây dựng lại niềm tin chỉ có thể bắt đầu sau một quá trình hòa giải liên quan đến sự tha thứ thực sự, tất nhiên, liên quan đến việc xưng tội và ăn năn.

Quan trọng hơn nữa là sự tha thứ được cung cấp và có sẵn thì không giống như sự tha thứ được trao, nhận và thực hiện. Đây là nơi mà từ sự tha thứ bản thân nó không có đủ khả năng được sử dụng khác với, hoặc vượt quá cách Lời Chúa sử dụng nó. Chúng ta có xu hướng kêu gọi thái độ tha thứ, sẵn sàng tha thứ, “sự tha thứ” giống như giao dịch thực sự của sự tha thứ thực sự. Đó là, trong suy nghĩ phổ biến, miễn là một người mở lòng để ban sự tha thứ, thì có nghĩa là anh ta đã tha thứ rồi. Nhưng định nghĩa rộng lớn về sự tha thứ này gây cản trở quá trình xưng tội và ăn năn. Sự tha thứ được cung cấp và sự tha thứ nhận được là hoàn toàn khác nhau, và chúng ta không tự giúp mình bằng cách sử dụng một từ bao quát cho cả hai.

Nếu đây là những gì không tha thứ, thì nó là gì? Một định nghĩa tuyệt vời về sự tha thứ được tìm thấy trong cuốn sách Unpacking Tha thứ của Chris Braun:

Sự tha thứ của Chúa: Một cam kết bởi một Đức Chúa Trời có thật duy nhất để ân cần tha thứ cho những người biết ăn năn và tin tưởng để họ được hòa giải với Ngài, mặc dù cam kết này không loại bỏ tất cả hậu quả.

Sự tha thứ chung của con người: Một cam kết bởi người bị xúc phạm để ân cần tha thứ cho người ăn năn khỏi trách nhiệm đạo đức và được hòa giải với người đó, mặc dù không phải tất cả các hậu quả nhất thiết đều được loại bỏ.

Theo Kinh Thánh, sự tha thứ hoàn toàn không chỉ là thứ mà người bị xúc phạm đưa ra; nó đòi hỏi người phạm tội phải nhận nó, mang lại sự hòa giải cho mối quan hệ. I Giăng 1:9 cho thấy quá trình của sự tha thứ chủ yếu là để giải thoát cho tội nhân; sự tha thứ kết thúc sự từ chối, do đó hòa giải mối quan hệ. Đây là lý do tại sao chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác; nếu chúng ta không sẵn lòng tha thứ, thì chúng ta từ chối cho phép người khác được hưởng những gì Chúa đã ban phước cho chúng ta. Tâm lý học hiện đại đã dạy sai rằng, “sự tha thứ” là một chiều, rằng sự hòa giải là không cần thiết, và mục đích của sự tha thứ đơn phương này là để giải thoát cho người bị xúc phạm khỏi cảm giác cay đắng.

Mặc dù chúng ta không được che giấu (nuôi dưỡng) sự cay đắng trong lòng (Hê-bơ-rơ 12:15) hoặc đáp trả lại điều ác cho điều ác (I Phi-e-rơ 3:9), nhưng chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta phải theo sự dẫn dắt của Chúa và không đưa ra sự tha thứ cho kẻ không ăn năn. Nói tóm lại, chúng ta nên giữ lại sự tha thứ từ những người không thú nhận và ăn năn; đồng thời, chúng ta nên đưa ra lời đề nghị tha thứ và duy trì thái độ sẵn sàng tha thứ.

Ê-tiên minh họa cho nguyên tắc của sự tha thứ khi đang bị ném đá đến chết. Lập lại những lời của Chúa Giê-xu trên thập giá, Ê-tiên cầu nguyện, “Lạy Chúa xin đừng quy tội này cho họ” (Công vụ 7:60; xem Lu-ca 23:34). Những từ này cho thấy sự sẵn sàng nhất định để tha thứ, nhưng chúng không chỉ ra một giao dịch đã hoàn thành của sự tha thứ. Ê-tiên chỉ đơn giản cầu nguyện rằng Chúa sẽ tha thứ cho những kẻ giết ông. Ê-tiên không có chút cay đắng, và, khi và nếu những kẻ giết ông ăn năn, thì ông muốn họ được tha thứ, đây là một ví dụ tuyệt vời về việc yêu thương kẻ thù nghịch của chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ chúng ta (Ma-thi-ơ 5:44).

Kinh Thánh ra lệnh cho hành động phản trực giác của việc cho kẻ thù của chúng ta ăn khi họ đói (Rô-ma 12:20). Không có gì để nói chúng ta phải tự động tha thứ cho kẻ thù nghịch của chúng ta (hoặc tin tưởng họ); mà đúng hơn là, chúng ta phải yêu họ và hành động vì lợi ích của họ.

Nếu “sự tha thứ” được đưa ra sớm mà không có điều kiện tiên quyết là xưng tội và ăn năn, thì sự thật đã không được hai bên giải quyết một cách cởi mở. Nếu người phạm tội không thừa nhận tội lỗi của mình, thì anh ta thực sự không hiểu ý nghĩa của việc được tha thứ. Về lâu dài, bỏ qua việc xưng tội hay ăn năn không giúp người phạm tội hiểu được tầm quan trọng của tội lỗi và nó ngăn cản ý thức về sự công bằng, khiến người bị xúc phạm phải chiến đấu nhiều hơn để chống lại cay đắng.

Dưới đây là một số hướng dẫn chính cho sự tha thứ tin kính Chúa:
• Thừa nhận sự thật của điều ác (Rô-ma 12:9)
• Để sự báo thù cho Chúa (Rô-ma 12:19)
• Kông chừa chỗ cho sự cay đắng, trả thù, hận thù hay trả thù
• Có một tấm lòng sẵn sàng tha thứ đúng thời điểm
• Hãy tin cậy Chúa ban cho bạn khả năng chiến thắng điều ác bằng điều tốt, thậm chí là yêu thương và cho kẻ thù ăn (Rô-ma 12:20-21)
• Hãy nhớ rằng Chúa đã thiết lập các nhà cầm quyền cai trị, và một phần trong vai trò do Chúa ban cho họ là trở thành “đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác” (Rô-ma 13:4). Một lý do khiến bạn không phải trả thù cho mình là Chúa đã ủy quyền cho chính phủ để thực thi công lý.

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Khái quát về đạo Tin Lành

26/03/2021 20:11 1679

Cơ Đốc nhân là gì?

29/04/2021 16:20 1506

Chuyên mục

Bài viết mới

Chung tình là gì?

1 giờ 27 phút trước 1

Xem thêm