Đời sống

Nỗ lực là gì? Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

"Nỗ lực" bao gồm việc tập trung làm việc chăm chỉ để vượt qua những thách thức và khó khăn, cản trở và sự nản lòng để đạt được kết quả mong muốn.

566

Nỗ lực là gì?

“Nỗ lực” có nghĩa là cố gắng hết sức để đạt được một mục tiêu hoặc kết quả mong muốn. Đây là một hành động tích cực và quan trọng trong cuộc sống để đạt được thành công và phát triển bản thân.

Nỗ lực có thể bao gồm sự nỗ lực về thể chất hoặc trí tuệ, và thường yêu cầu sự kiên trì và quyết tâm. Việc có nỗ lực cao thường được đánh giá cao và coi là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Nổ lực hay nỗ lực

Từ “Nổ lực” không được tìm thấy trong từ điển Tiếng Việt. Từ “Nổ lực” xuất hiện là do cách phát âm đọc sai dấu hỏi (?) / ngã (~) nên viết sai chính tả mà tạo thành. Đây là một từ hoàn toàn không có ý nghĩa. Vì vậy “Nổ lực” là sai chính tả và “Nỗ lực” mới là đúng.

Nỗ lực tiếng Anh là gì?

Từ “nỗ lực” có thể được dịch sang tiếng Anh là “effort” hoặc “endeavor”. Cả hai từ này đều có nghĩa là nỗ lực hoặc cố gắng để đạt được mục tiêu hoặc hoàn thành một công việc. Tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, một trong hai từ này có thể phù hợp hơn.

Nỗ lực là gì? Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

Ví dụ đặt câu với từ “nỗ lực” và dịch sang tiếng Anh:

 1. Tôi đang nỗ lực học tiếng Anh để có thể giao tiếp tốt hơn với người nước ngoài. (I am making an effort to learn English in order to communicate better with foreigners.)
 2. Chúng tôi đã đưa ra nỗ lực lớn để hoàn thành dự án đúng thời hạn. (We made a great endeavor to complete the project on time.)
 3. Anh ta đã đạt được thành công lớn sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ. (He achieved great success after many relentless efforts.)
 4. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu của mình. (I will continue to make full efforts to achieve my goals.)
 5. Chúng tôi cảm ơn sự nỗ lực của bạn trong việc giúp chúng tôi tổ chức buổi tiệc tốt đẹp. (We appreciate your efforts in helping us organize a wonderful party.)

Ý nghĩa của sự nỗ lực trong cuộc sống

Sự nỗ lực trong cuộc sống là rất quan trọng vì nó là cách để chúng ta đạt được mục tiêu và đạt được thành công. Nỗ lực giúp chúng ta vượt qua khó khăn, đánh bại sự lười biếng và vượt qua những trở ngại.

Sự nỗ lực còn cho chúng ta cảm giác hạnh phúc và tự hào khi chúng ta hoàn thành những gì mình đã cố gắng. Nó cũng giúp chúng ta phát triển kỹ năng, tăng cường sự tự tin và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Sự nỗ lực cũng đem lại cảm giác tràn đầy năng lượng và khả năng để đạt được thành công, đó là điều rất cần thiết để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực được Vanhoatamlinh.com sưu tầm gửi tới bạn đọc:

 1. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill -> “Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại cũng không phải là tai họa tàn khốc: quan trọng là lòng can đảm để tiếp tục.” – Winston Churchill
 2. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt -> “Giới hạn duy nhất trong việc thực hiện điều gì đó trong tương lai là những nghi ngờ của chúng ta về hôm nay.” – Franklin D. Roosevelt
 3. “The difference between try and triumph is just a little umph!” – Marvin Phillips -> “Sự khác biệt giữa thử và chiến thắng chỉ là một chút nỗ lực!” – Marvin Phillips
 4. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison -> “Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không thành công.” – Thomas Edison
 5. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill -> “Thành công chính là việc vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không bao giờ mất đi sự nhiệt huyết.” – Winston Churchill
 6. “I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.” – Michael Jordan -> “Tôi có thể chấp nhận thất bại, vì mọi người đều gặp thất bại ở điều gì đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc không cố gắng.” – Michael Jordan
 7. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt -> “Tương lai thuộc về những người tin vào sắc đẹp của giấc mơ của mình.” – Eleanor Roosevelt
 8. “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius -> “Không quan trọng bạn đi chậm đến đâu, miễn là bạn không dừng lại.” – Confucius
 9. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt -> “Hãy tin vào khả năng của mình, bạn đã vượt qua nửa chặng đường.” – Theodore Roosevelt
 10. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela. -> “Sự vĩ đại nhất trong cuộc sống không phải là chưa bao giờ vấp ngã, mà là đứng dậy mỗi khi chúng ta ngã.” – Nelson Mandela.
 11. “You miss 100% of the shots you don’t take.” – Wayne Gretzky -> “Bạn sẽ bỏ lỡ 100% cơ hội nếu bạn không thử.” – Wayne Gretzky
 12. “Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.” – Conrad Hilton -> “Thành công có vẻ liên quan đến hành động. Những người thành công luôn tiếp tục vươn lên. Họ mắc sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.” – Conrad Hilton
 13. “I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.'” – Muhammad Ali -> “Tôi ghét mỗi phút huấn luyện, nhưng tôi nói với mình, ‘Đừng từ bỏ. Hãy chịu đau khổ ngay bây giờ và sống phần còn lại của cuộc đời như một vị vô địch.'” – Muhammad Ali
 14. “Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.” – Thomas Edison -> “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm trong việc từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công luôn là thử một lần nữa.” – Thomas Edison
 15. “Perseverance is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did.” – Newt Gingrich -> “Sự kiên trì là công việc khó khăn mà bạn làm sau khi bạn mệt mỏi vì đã làm những công việc khó khăn rồi.” – Newt Gingrich
 16. “The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.” – Jimmy Johnson -> “Sự khác biệt giữa bình thường và phi thường chính là chút điều thêm đó.” – Jimmy Johnson
 17. “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson -> “Tin vào chính mình và tất cả những gì bạn có. Hãy biết rằng có một điều gì đó bên trong bạn lớn hơn bất kỳ trở ngại nào.” – Christian D. Larson
 18. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” – Steve Jobs -> “Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm được, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận thứ gì đó dễ dàng. Như với tất cả những vấn đề của trái tim, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó.” – Steve Jobs
 19. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill -> “Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại cũng không phải là cái chết: điều quan trọng là sự can đảm để tiếp tục.” – Winston Churchill
 20. “I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” – Jimmy Dean -> “Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh buồm của mình để luôn đạt được đích đến.” – Jimmy Dean

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm