Tin lành

Thiền định Cơ đốc là gì?

Thiền định Cơ đốc là gì và các tín hữu cần phải thiền định như thế nào? Thật không may khi từ "thiền định" có thể mang ý nghĩa của một cái gì đó huyền bí.

1316

Đối với một số người, thiền định là giải phóng tâm trí trong khi ngồi ở một tư thế bất thường. Đối với những người khác, thiền định là nối kết với thế giới thần linh xung quanh chúng ta. Những khái niệm như thế này chắc chắn không phải tiêu biểu cho thiền định Cơ Đốc.

Thiền định Cơ đốc không có dính dấp gì với những thực hành theo chủ thuyết thần bí phương Đông như nền tảng của chúng. Những thực hành này bao gồm việc đọc Lời Chúa theo cách “lectio divina” (Lectio Divina là chữ Latin có nghĩa là “đọc sách thiêng liêng”, “hoặc “đọc sách thánh”. Nó đại diện cho một phương pháp cầu nguyện và đọc Kinh Thánh nhằm thúc đẩy sự hiệp thông với Đức Chúa Trời và hướng đến một cái nhìn đặc biệt về tâm linh), suy niệm tiên nghiệm Lời Chúa, và nhiều hình thức của những gì được gọi là cầu nguyện thiền định. Cái cốt lõi của những điều này là một tiền đề nguy hiểm mà chúng ta cần phải “nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời” không phải bằng Lời của Ngài, nhưng qua sự mặc khải cá nhân thông qua thiền định. Một số hội thánh đã được phủ đầy với những con người nghĩ rằng họ đang nghe “tiếng phán từ Đức Chúa Trời”, thường đưa đến mâu thuẫn với nhau và do đó gây ra sự chia rẽ vô tận trong thân thể của Đấng Christ. Tín hữu không phải từ bỏ Lời Chúa, bởi vì “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Timôthê 3:16-17). Nếu Kinh Thánh có đủ thẩm quyền để trang bị cho chúng ta làm mọi việc lành, thì làm thế nào chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm kiếm một kinh nghiệm thần bí thay thế hoặc bổ sung cho nó?

Thiền định Cơ đốc là gì?

Thiền định Cơ đốc là chỉ dựa trên Lời Chúa và những gì nó bày tỏ về Ngài. Vua David cũng đã kinh nghiệm điều này như vậy, và ông mô tả người “được phước” là một người “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi Thiên 1: 2). Thiền định Cơ đốc thật, là một quá trình tư duy tích cực, theo đó chúng ta giúp cho chính mình để suy gẫm về Lời Chúa, qua đó cầu nguyện và xin Chúa ban cho chúng ta sự hiểu biết bởi Chúa Thánh Linh, là Đấng đã hứa sẽ dẫn dắt chúng ta “vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Sau đó, chúng ta đặt chân lý này vào thực tế, cam kết chính mình đặt Kinh Thánh là nguyên tắc cho cuộc sống và áp dụng vào trong những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Điều này giúp cho sự tăng trưởng tâm linh và trưởng thành trong những sự dạy dỗ về Đức Chúa Trời như chúng ta đã được dạy bởi Thánh Linh của Ngài.

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Khái quát về đạo Tin Lành

26/03/2021 20:11 2317

Cơ Đốc nhân là gì?

29/04/2021 16:20 2154

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm