Tứ Phủ Thánh Mẫu

Kinh Tôn quan

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh kinh Tôn quan dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Ngũ Vị Tôn Quan.

78

Tôn Quan Thái Tử bệ rồng

Uy phong lẫm liệt vẫy vùng năm phương.

Vạn ban sắc hạ cương thường

Cứu dân độ thế chỉ đường trần gian.

Thỉnh mời Đệ nhất Tôn Quan

Hùng binh quán cổ Thượng Thiên giáng về

Thượng Ngàn Giám Sát đề huề

Uy nghiêm quản chế độ trì chúng dân.

Thuỷ phủ Đệ tam Lảnh Giang

Gươm thiêng cứu nước chẳng màng thân tâm.

Khâm Sai Đệ Tứ giáng lâm

Biên chép sách sổ soi tâm ác lành.

Ninh Giang Quan Lớn Tuần Tranh

Oai linh giáng hiện cứu sinh tróc tà.

Vào ra kiểm soát các Toà

Hội đồng Thống phủ Vua cha tấu về.

Kinh văn biên chép tứ bề

Nghe kinh quan lớn thì về mà tâu.

Biết Quan mau sám kêu cầu

Thương dân Quan chỉ từ đầu tới đuôi.

Sống cho tốt đạo làm người

Đừng mà tạo cảnh trần ai cương thường.

Chớ tạo nghiệp cảnh vấn vương

Học cao học rộng cho tường thế gian.

Thâm sâu kinh kệ chu viên

Nhất tâm trí dạ Hoàng Thiên Mẫu Bà.

Một lòng không dám sai ngoa

Sau này mãn hạn đăng toà Thiên Cung.

Kính lạy Hội đồng Tôn quan.

Kính lạy Đệ Nhất Thượng thiên Tôn quan.

Kính lạy Đệ Nhị Giám Sát Tôn Quan.

Kính lạy Đệ Tam Thuỷ phủ Tôn quan.

Kính lạy Đệ Tứ Khâm Sai Tôn quan.

Kính lạy Đệ Ngũ Tuần Tranh Tôn quan.

Kính lạy Thống phủ Tôn quan.

5 ( 1 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bài viết mới
Xem thêm