Phật giáo

Ngày vía Đức Phật Di Đà đản sanh (17/11 Âm lịch)

Ngày vía Đức Phật A Di Đà, ngày 17/11 âm lịch hàng năm, là một ngày quan trọng trong Phật giáo, đặc biệt là trong tông phái Tịnh Độ.

469

Ngày này thực chất là ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ, Tổ sư đời thứ sáu của 13 vị Tổ tông Tịnh Độ Phật giáo Trung Quốc. Vì không có thông tin chính xác về ngày đản sinh, xuất gia, thành đạo của Phật A Di Đà, người tu Tịnh Độ đã chọn ngày sinh của Vĩnh Minh-Diên Thọ để làm ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Ngày vía Đức Phật Di Đà đản sanh (17/11 Âm lịch)

Trong ngày vía, người tu hành thường niệm Phật và tưởng niệm các đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Các đại nguyện này bao gồm những nguyện vọng như: chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác, thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng, hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau, và nhiều nguyện vọng khác.

Đức Phật A Di Đà còn được biết đến với nhiều danh hiệu khác như “Vô Lượng Quang Như Lai”, “Thanh Tịnh Quang Như Lai”, “Trí Huệ Quang Như Lai”, “Hoan Hỷ Quang Như Lai”, “Diệm Vương Quang Như Lai”, “Vô Ngại Quang Như Lai”, “Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai”, “Nan Tư Quang Như Lai”, “Vô Đối Quang Như Lai”, “Vô Biên Quang Như Lai”, “Vô Xưng Quang Như Lai”, và “Bất Đoạn Quang Như Lai”.

Ngày vía Đức Phật A Di Đà là một dịp để người tu hành tìm hiểu sâu hơn về giáo lý Phật giáo, thực hành niệm Phật, và phát nguyện vãng sinh về cõi Cực-lạc.

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Ông Thiện và ông Ác là ai?

08/08/2021 09:00 2495

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

10/06/2021 09:00 2390

Tiêu Diện Đại Sĩ là ai?

14/08/2021 09:00 2313

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm