Tứ Phủ Thánh Mẫu

Kinh Thánh Chầu

Văn Hóa Tâm Linh chia sẻ kinh Thánh Chầu dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Tứ Phủ Chầu Bà.

368

Vào ra hầu hạ Mẫu bà.

Là Thánh Chầu đó hiền hoà hiếu trung.

Tam tòng tứ đức ngôn dung

Hiện thân xuống thế phàm không sánh bằng.

Khi đi cưỡi gió mây đằng

Thượng thiên Đệ nhất quyền năng Tam Toà.

Thượng Ngàn Chầu nhị bước ra

Áo xanh Người ngự hài hoa dạo trần.

Thuỷ Cung lại có Chầu Tam

Chính trung giữ mãi sắc son lời thề.

Uy hùng Chầu Từ giáng về

Nữ trung dẹp giặc cứu vì nước non.

Chầu Năm ở tận Suối Lân

Nước mát luyện phép cứu dân trinh từ.

Hữu Lũng ở vùng Chín Tư

Lục cung Tiên chúa danh sư chân truyền.

Kim Giao Mỏ Bạch Thái Nguyên

Chầu Bảy nức tiếng diệu huyền cứu sinh.

Nức tiếng đi theo Trưng vương

Anh hùng liệt nữ kiếm cung Bát Nàn.

Ai vào Thanh Hoa đền Sòng

Nơi Chầu Chín ngự tuỳ tòng Mẫu vương.

Chầu Mười Đồng Mỏ Lạng Sơn

Theo Lê Thái tổ Liễu Thăng chém đầu.

Lại có Bắc Lệ Thánh chầu

Đêm ngày cần mẫn ra vào thăm nom.

Chầu về giáng phúc nguồn ân

Phù dân cứu nước xa gần gần xa.

Cứu dân trong cõi ta bà

Chồn tiên Chầu ngự thực là xót đau.

Chầu cười Chầu chẳng mỉa đâu

Chầu cười dạ vẫn âu sầu chúng dân.

Lo toan cho hết nợ nần

Chầu kêu với Mẹ đỡ đần thế gian.

Tu đừng chủ nghĩa cá nhân

Chỉ lo riêng mình mặc xác người ta.

Kẻ đó Chầu chẳng ban ra

Lộc đâu cho kẻ chỉ nhà mình thôi.

Phúc đâu cho kẻ hiện thời

Kêu van lắm của nhiều tài làm chi.

Chầu thương những ai chỉ vì

Vì dân vì nước một khi gia đình.

Ban tài tiếp lộc trường sinh

Ban cho khắp cả bốn phương thái hoà.

Cùng nhau xây dựng nước ta

Xã hội dân chủ thật là tươi xanh.

Sau này mãn hạn quy tiên

Chầu tâu với Mẹ cho bên cạnh Người.

Kính lạy Hội đồng Thánh chầu

Kính lạy Tứ phủ Chầu Bà.

1 ( 1 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bài viết mới
Xem thêm