Tin lành

Có sự sống vĩnh cửu không?

1439

Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế.” (Rô Ma 3:23). Chúng ta tất cả đã làm những điều không hài lòng cho Thượng Đế, những điều này làm chúng ta xứng đáng với hình phạt. Bởi vì tất cả tội của chúng ta chủ yếu là chống với Đấng Thượng Đế vĩnh cửu, chỉ một án phạt đời đời là đủ. “Tiền công của tội là sự chết, nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê Xu Christ Cứu Chúa chúng ta.” (Rô Ma 6:23)

Có sự sống vĩnh cửu không?

Tuy nhiên, Giê Xu Christ, Đấng vô tội (I Phi-e-rơ 2:22) Con của Thượng Đế hằng sống trở thành người. (Giăng 1:1,14) và đã chết để trả thay cho hình phạt của chúng ta. “Thượng Đế tỏ lòng yêu thương của Ngài cho chúng ta trong điều này; Trong lúc chúng ta còn là những tội nhân, Đấng Christ đã chết vì chúng ta.” (Rô Ma 5:8). Giê Xu Christ đã chết trên cây thập tự (Giăng 19:31-42) nhận lấy án phạt đáng ra chúng ta phải chịu (II Cô-rinh-tô 5:21) Ba ngày sau Giê Xu đã sống lại khỏi sự chết (I Cô-rinh-tô 15:1-4) chứng minh Chúa thắng hơn sự chết và tội lỗi. “Trong lòng thương cao cả của Chúa, Ngài đã cho chúng ta sự sanh lại vào trong hi vọng sống qua sự sống lại của Chúa Giê Xu Christ khỏi sự chết.” (I Phi-e-rơ 1:3)

Bởi đức tin, chúng ta phải quay lưng khỏi tội và đến với Đấng Christ để được Cứu rỗi (Công vụ 3:19). Nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa, tin cậy sự chết trên thập tự của Ngài trả giá cho tội của chúng ta. Chúng ta sẽ được tha thứ và được hứa cho sự sống vĩnh cửu trong Thiên đàng. “Vì Thượng Đế yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) “Nếu bạn xưng bằng miệng: “Giê Xu là Chúa” và lòng bạn tin Thượng Đế đã làm cho Ngài sống lại từ trong sự chết, bạn sẽ được cứu.” (Rô Ma 10:9). Chỉ tin vào công tác hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá là con đường duy nhất thật sự đưa đến sự sống vĩnh cửu. “Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công của bạn, nhưng qua đức tin, nó là món quà của Thượng Đế, không phải bời việc làm để không ai khoe khoang.” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Nếu bạn muốn nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của bạn. Lời cầu nguyện này là cách diễn tả đơn sơ niềm tin của bạn với Thượng Đế và cám ơn Ngài về việc ban sự cứu rỗi cho bạn. “ Chúa cao cả, con biết con là kẻ có tội chống nghịch Ngài và xứng đáng bị hình phạt. Nhưng Chúa Giê Xu đã nhận lấy án phạt thay cho con, nhờ đó qua đức tin vào Chúa con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội và đặt lòng tin của con vào Ngài để được cứu rỗi. Cám ơn Chúa về sự tha thứ và ân điển diệu kỳ của Ngài. Món quà của sự sống vĩnh cửu! A-men! (Xin nhớ cho, nói lời cầu nguyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện khác sẽ không cứu bạn. Chỉ tin vào Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội).

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Khái quát về đạo Tin Lành

26/03/2021 20:11 2200

Cơ Đốc nhân là gì?

29/04/2021 16:20 2021

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm