Đời sống

Việt kiều là gì? Việt kiều Mỹ là gì?

Thuật ngữ "Việt kiều" được sử dụng để chỉ những người Việt Nam đã di cư hoặc sống ở nước ngoài và đã có quốc tịch hoặc quan hệ với quốc gia đó.

26

Việt kiều là gì?

“Việt kiều” là một thuật ngữ dùng để chỉ những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Từ “Việt kiều” bắt nguồn từ hai từ: “Việt” – người Việt Nam và “kiều” – xa xứ, nước ngoài.

Thuật ngữ “Việt kiều” thường được sử dụng để chỉ cả những người Việt Nam gốc và những người Việt Nam đã nhập quốc tịch hoặc có quan hệ dân sự với một quốc gia khác và sống tại đó. Việt kiều có thể là người di cư do các lý do khác nhau như tìm kiếm cơ hội kinh tế, học tập, gia đình, chính trị hoặc di tản.

Người Việt kiều có thể duy trì mối liên hệ với quê hương thông qua văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng và các hoạt động cộng đồng. Họ thường gắn bó với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thường đóng góp cho sự phát triển của cả hai cộng đồng: cả nơi họ sinh sống và quê hương.

Việt kiều tiếng Anh là gì?

Thuật ngữ “Việt kiều” trong tiếng Anh thường được dịch là “Overseas Vietnamese” hoặc “Vietnamese diaspora”. Cả hai thuật ngữ này đều được sử dụng để chỉ những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. “Overseas Vietnamese” nhấn mạnh việc sống ở nước ngoài, trong khi “Vietnamese diaspora” tập trung vào khía cạnh di cư và phân tán của người Việt Nam ra khỏi quê hương.

Việt kiều là gì? Việt kiều Mỹ là gì?

Ví dụ đặt câu với từ “Việt kiều” và dịch sang tiếng Anh:

  1. Tôi có nhiều bạn Việt kiều từ Mỹ và Úc. (I have many overseas Vietnamese friends from the United States and Australia.)
  2. Bà tôi là một người Việt kiều định cư ở Pháp từ hơn 30 năm trước. (My grandmother is an overseas Vietnamese who settled in France over 30 years ago.)
  3. Cộng đồng Việt kiều ở Canada tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để giữ gìn truyền thống quê hương. (The Vietnamese diaspora community in Canada organizes various cultural activities to preserve their homeland traditions.)
  4. Việt kiều trên toàn thế giới thường quay về Việt Nam trong những dịp lễ Tết. (Overseas Vietnamese around the world often return to Vietnam during the Lunar New Year holidays.)
  5. Người Việt kiều đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của nước mình. (Overseas Vietnamese are actively contributing to the economic and social development of their country.)

Việt kiều Mỹ là gì?

“Việt kiều Mỹ” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những người Việt Nam đã di cư và định cư tại Hoa Kỳ. Đây là những người gốc Việt Nam đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc sinh sống tại Hoa Kỳ với quyền cư trú dài hạn. Việt kiều Mỹ có thể là những người di cư sau Chiến tranh Việt Nam hoặc là con cháu của những người di cư đó.

Việt kiều Mỹ đại diện cho một cộng đồng người Việt Nam lớn tại Hoa Kỳ. Họ đã đóng góp đáng kể vào đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của quốc gia này. Cộng đồng Việt kiều Mỹ thường duy trì văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của quê hương trong quá trình hòa nhập và đồng thời tích cực tham gia vào xã hội Mỹ.

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Văn hóa doanh nghiệp

26/02/2023 09:00 230

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm