Phật giáo

Đức Phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức

Quý vị tùy hỷ, khi có ý niệm tùy hỷ, toàn bộ công đức của người ấy biến thành của quý vị.

513

Thấy người khác tốt đẹp, bèn toàn tâm toàn lực giúp đỡ,thành tựu người ấy,quyết định chẳng thể gây chướng ngại.

Chẳng có sức để giúp đỡ, bèn khen ngợi, hy vọng người có sức nghe chúng ta khen ngợi bèn phát tâm giúp đỡ, thành tựu người ấy,đó là chúng ta tu tùy hỷ công đức. Tức là nói trong tương lai, người ấy có công đức lớn cỡ nào,người tùy hỷ có công đức to bằng cỡ đó.

Đức Phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức

Người ấy có thể làm chuyện lợi ích quốc gia, dân tộc, chuyện lợi ích hết thảy chúng sanh, người ấy làm nhiều chuyện,có ảnh hưởng lớn cỡ nào,ảnh hưởng lâu cỡ nào, người tùy hỷ bèn được một phần công đức giống hệt như người ấy.

Người ấy còn phải sốt sắng tu tập, người tùy hỷ chẳng cần tu, chỉ là phát tâm, quý vị liền thấy đã đạt được công đức.

Trái lại, ganh tỵ,chướng ngại, quý vị liền tạo tội nghiệp to lớn.

Quý vị tùy hỷ, khi có ý niệm tùy hỷ, toàn bộ công đức của người ấy biến thành của quý vị. Do đó,đức Phật đã xếp chuyện này,quý vị thấy điều này được xếp vào trong mười nguyện Phổ Hiền có ý nghĩa rất sâu, công đức ấy vô lượng vô biên.

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Ông Thiện và ông Ác là ai?

08/08/2021 09:00 1936

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

10/06/2021 09:00 1926

Tiêu Diện Đại Sĩ là ai?

14/08/2021 09:00 1805

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm