Phật giáo

Người niệm Phật vượt hẳn bất kì người nào trên thế gian

133

Người niệm Phật, giả sử là ngu si thấp kém, bệnh nặng ô uế, người đó hiện đời đã là người tốt, người hơn hết trong loài người, Phật và phàm một thể, ánh sáng của Di-đà chiếu soi, chư Phật hộ niệm, Bồ-tát theo bên, Thiên thần bảo vệ, tiêu tai tăng thọ, và mạng chung vãng sanh, chứng đại Niết-bàn, vượt hẳn bất kì người nào trong thế gian.

Người niệm Phật, giả sử là phàm phu bất tịnh ngu si thấp hèn, nhưng anh ta hiện đời chính là hoa sen trắng lớn, là người tốt, người hơn hết cả, có thể cùng một thể với Phật A-di-đà, được ánh sáng của Phật A-di-đà thường chiếu nhiếp, được chư Phật vây quanh hộ niệm, được các đại Bồ-tát theo sát bên mình, được Thiên thần hộ vệ, tự nhiên tiêu trừ các tai nạn, tăng tuổi thọ, trừ tất cả chướng nạn, và lúc lâm chung tự nhiên vãng sanh Tịnh Độ, vượt hẳn bất kì người nào trên thế gian này.

Người niệm Phật vượt hẳn bất kì người nào trên thế gian

Đây chính là chỗ tốt đẹp của việc niệm Phật, như vậy bạn vẫn không chịu niệm Phật sao! Có muốn niệm không? Không muốn niệm Phật chính là quá ngu ngốc.

Người học Phật, niệm Phật, giá trị quan không giống với người đời, chỉ cầu sanh Tịnh Độ, không tìm cầu danh lợi thế gian, tiền của, địa vị đều không cần, chỉ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, bởi vì niệm Phật “vượt hẳn bất kì người nào trong thế gian”, quan lớn, quý nhân, người có học thức rộng lớn ở thế gian, họ có được lợi ích này không?

2 ( 1 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan
Bài viết mới
Xem thêm